Km_2551_22__Obwieszczenie_o_licytacji_ruchomości_P_N0046_ID749141