GKm_6_23__Obwieszczenie_o_licytacji_ruchomości_P_N0046_ID813272