Komornik Sądowy Tomasz Bielski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Tomasz Bielski
Kancelaria Komornicza Nr XVI w Olsztynie
ul. Plac Jedności Słowiańskiej 1/209
10-039 Olsztyn

Witamy

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie
Tomasza Bielskiego

Kancelaria Komornicza Tomasza Bielskiego mieści się przy ulicy Plac Jedności Słowiańskiej 1/209 w Olsztynie. Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od
10:00-17:00

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 89 506 50 70 oraz poprzez adres mailowy olsztyn.bielski@komornik.pl

Spłata zadłużenia

 

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 21 1600 1462 1860 9762 6000 0001  w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Wpłat można również dokonać w kasie Kancelarii Komornika Sądowego Tomasza Bielskiego w godzinach jej pracy.

 

DLA WIERZYCIELA

Jeśli jesteś wierzycielem, kliknij aby przeczytać ważne informacje

POBIERZ WNIOSKI

Jeśli chcesz założyć sprawę u Komornika wypełnij odpowiedni wniosek

DLA DŁUŻNIKA

Jeśli jesteś dłużnikiem, kliknij aby przeczytać ważne informacje

SPŁAĆ ZADŁUŻENIE

Dowiedz się w jaki sposób możesz spłacić swoje zadłużenie

Dostępy Komornika

Ognivo – Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni

E-Sąd – Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.

Pue Zus – Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

CEIDG – Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

Cepikjest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

Komornik Online – serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego. Korzystać z niego mogą zarówno pracownicy kancelarii (komornicy, asesorzy, pracownicy terenowi), jak i dłużnicy, wierzyciele, pełnomocnicy oraz kancelarie prawne, którym kancelaria komornicza udostępni taką możliwość.

Bailiff Management System (BMS) –to inteligentny, nowoczesny system dla Wierzycieli, Pełnomocników oraz Komorników służący do kompleksowego zarządzania sprawami znajdującymi się na etapie egzekucji komorniczej.

Adres

Plac Jedności Słowiańskiej 1/209
10-039 Olsztyn

Kontakt

89 506 50 70
olsztyn.bielski@komornik.pl

 

Identyfikatory

ID E-sąd: 3038
ePUAP:
KS_Tomasz_Bielski/domyslna

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.